stat4u

logo osp

 

 

 

 

2.jpg

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

STAR 244 GBA 2,5/16 309[C]72

3

WYPOSAŻENIE :

 - sprzęt do podawania wody , kurtyny wodnej i piany
-  zbiornik wody 2,5m3,
-  zbiornik środka pianotwórczego 0,06 m3,
-  autopompa o wydajności 1600 l/min,
-  działko wodno-pianowe DWP 1600
-  linia szybkiego natarcia
-  węże tłoczne W75,W52
-  prądownice wodne , turbo-jety
-  rozdzielacz , siodełko wężowe
-  sprzęt do podania kurtyny wodnej „TAJFUN”
-  prądownice pianowe , wytwornice pianowe
-  zasysacz liniowy
-  stojak hydrantowy
- agregat prądotwórczy,
- maszt oświetleniowy na samochodzie
- sprzęt burzący,
- piła do drewna,
- piła do stali i betonu
- aparaty ODO z sygnalizatorami bezruchu
- latarki,
- drabina  D10W,
- motopompa pływająca „NIAGARA”
- środki sorbcyjne do substancji ropopochodnych 
- radiostacja samochodowa
- radiostacje nasobne
- sprzęt do zabezpieczania  i oznakowania  miejsca prowadzonych działań.