stat4u

logo osp

 

 

 

 

04.jpg

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

W dniu 29 stycznia 2016 roku w restauracji "Carina" w Brzozie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze naszej jednostki. Zebranie swoią obecnością zaszczyciło kilku zaproszonych gości. Wsród nich m.in:

 

  • Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka pan Wojciech Oskwerek

  • Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy st. bryg. mgr inż. Wojciech Gmurczyk

  • Dowódca JRG Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy st. kpt. mgr inż. Piotr Napiontek

  • Sektetarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Wiesław Papierski

  • Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej dh Krzysztof Papierski

  • Radny Powiatu Bydgoskiego pan Jacek Kruszyna

  • Radny Powiatu Bydgoskiego pan Romuald Góralczyk

  • Radny Gminy Nowa Wieś Wielka, Sołtys Brzozy pan Waldemar Owczarzak

 

 

Zebranie otworzył prezes OSP Brzoza dh Henryk Matuszak, po przywitaniu zaproszonych gości wybrano przewodniczącego zebrania dh Jarosława Koprowskiego. Przystąpiono do przyjęcia porządku zebrania, przedstawiono sprawozdanie za okres sprawozdawczy działalności jednostki. Po wysłuchaniu sprawozdań udzielono zarządowi absolutorium.

 

Kolejnym etapem zebrania były wybory do nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej, po głosowaniu nowy zarząd oraz komisja rewizyjna ukonstytułowały się w następujący sposób:

 

Zadząd:

 

Prezes – Roman Rudowicz

V-ce prezes – Adam Bocheński

Naczelnik – Józef Noske

Skarbnik – Agnieszka Szymańska

Sekretarz – Sabina Synakiewicz

Gospodarz – Tomasz Szczutkowski

Członek zarządu – Łukasz Bocheński

 

Komisja Rewizyjna:

 

Przewodniczący – Damian Andrysiak

Sekretarz – Robert Kustosz

Członek – Mariusz Kowalski